HANAJANA | Privacy policy

Revidované datum: 25.05.2018

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rádi bychom, abyste se na internetu cítili bezpečně. Z tohoto důvodu chceme, abyste věděli, jak zacházíme s osobními údaji, které shromažďujeme od uživatelů webu, na adrese URL hanajanaswimwear.com (dále jen "stránka"). Poskytnutím osobních údajů prostřednictvím těchto stránek výslovně souhlasíte s naším shromažďováním a používáním všech takových informací, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Základní ustanovení Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je HANAJANA s.r.o., IČO: 18031617, se sídlem Jičínská 157, 741 01 Nový Jičín-Loučka, Česká republika (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou adresa: Jičínská 157, 741 01 Nový Jičín-Loučka, Česká republika. E-mail: info@hanajanaswimwear.com Telefon: +420 602 808 820.

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Při objednávce na našich stránkách, budete požádáni o zadání Vašeho jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, fakturační adresy, doručovací adresy, IP adresy, geografické údaje a při nákupu také informace o Vaši kreditní kartě. Naše stránky můžete navštěvovat také anonymně.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

K ČEMU SLOUŽÍ VAŠE INFORMACE?

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Veškeré informace, které od Vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 • Vylepšení zákaznického servisu na základě Vašich zkušeností: Tyto informace nám pomáhají lépe reagovat na Vaše individuální potřeby a efektivněji reagovat na Vaše zákaznické služby a žádosti o podporu.
 • Zpracování transakcí: Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou prodány, vyměněny, převedeny nebo poskytnuty jiné společnosti z jakéhokoliv důvodu bez Vašeho souhlasu, s výjimkou výslovného účelu dodání produktů, které objednáte z našich stránek. Vaše informace mohou být sdíleny s třetími stranami poskytovatelů služeb zpracování transakcí kreditních karet prostřednictvím elektronické Commerce Gateway služby Pay Mill. Vaše kontaktní údaje sdílíme také s našim přepravním partnerem.
 • Posílání e-mailů: E-mailová adresa, kterou zadáte pro zpracování objednávky, bude použita k zasílání informací a aktualizací týkajících se Vaší objednávky. Můžeme Vám také zasílat e-maily o speciálních a propagačních akcích nabízených prostřednictvím našich stránek. Pokud se chcete odhlásit z odběru budoucích e-mailů, můžete tak učinit pomocí podrobných pokynů k odhlášení, které jsou uvedeny v dolní části každého e-mailu, který od nás obdržíte.

Všichni naši zákazníci mají právo přistupovat k osobním údajům, které o Vás máme, a požádat o opravu, aktualizaci nebo smazání Vašich osobních údajů. Pokud byste chtěli uplatnit toto právo, prosím kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů: info@hanajanaswimwear.com

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Provádíme řadu bezpečnostních opatření, abychom zachovali bezpečnost Vašich osobních údajů při objednávce, odesílání nebo přístupu k Vašim osobním údajům. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/ informace jsou přenášeny pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL) a poté zašifrovány do naší databáze poskytovatelů platebních služeb, přístupné pouze osobám autorizovaným se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům. Tyto osoby jsou pověřeny povinností uchovávat důvěrné informace. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití hesel a antivirového programu. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

SOUBORY COOKIE

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku. Pro více informací o cookies, a jak zakázat cookies, navštivte http://www.allaboutcookies.org K čemu cookies používáme? Cookies pomáhají k Vašemu pohodlnějšímu nákupu a jednoduchému prohlížení webových stránek. Cookies zejména slouží k: Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek, aby bylo možné dokončit proces objednání zboží s co nejmenšími obtížemi; Zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran; Uložení přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé znovu zadávat; Zapamatování si obsahu nákupního košíku; Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků; Analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů; Nabízení reklamy na zboží dle zájmu uživatele. Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte: - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Pokud byste chtěli uplatnit toto právo, prosím kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

info@hanajanaswimwear.com

Upozorňujeme, že zpracováváme Vaše údaje za účelem plnění smluv, které s Vámi máme (například pokud provedete objednávku prostřednictvím webu).

UCHOVÁVÁNÍ DAT

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

KDO VŠECHNO BUDE MÍT K VAŠICH OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Neprodáváme, neobchodujeme nebo jinak nepřevádíme Vaše osobníme údaje. Nicméně, v případě potřeby budeme sdílet Vaše informace s důvěryhodnými třetími stranami, které nám pomáhají při provozování našich webových stránek, zpracování transakcí kreditní kartou nebo jiným způsobem vedení našeho podnikání, a to pouze na vzájemné dohodě o udržení důvěrných informací. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby, podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (Shopify) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet, aby odpovídaly platným zákonům a předpisům, odpovídáme na předvolání, povolení k prohlídce nebo jiné zákonné žádosti o informace, které přijímáme, nebo k jinému ochraně našich práv.

DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SOUKROMÍ DĚTÍ ONLINE

V souladu se zákonem o ochraně soukromí dětí na internetu neshromažďujeme žádné informace od osob mladších 13 let. Kromě toho nepovolujeme osobám, které jsou mladší 18 let, nakupovat produkty na našich stránkách. Naše stránky, produkty a služby jsou zaměřeny na osoby starší 18 let. Pokud jste mladší 18 let, neměli byste používat naše stránky nebo zakoupit některý z našich produktů z našich stránek.

NEWSLETTER

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a Vaše e-mailová adresa bude použita pouze k zaslání vyžádaných zpravodajů. Pokud se kdykoliv chcete odhlásit od odběru budoucího newsletteru od nás, můžete tak učinit pomocí následujících podrobných pokynů k odhlášení, které jsou uvedeny v dolní části každého e-mailu, který od nás obdržíte.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Podmínky ochrany osobních údajů na těchto odkazovaných stránkách se mohou lišit od našich podnímek ochrany osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si přezkoumali podmínky ochrany osobních údajů na kterékoli stránce, kterou navštívíte.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prosím, pozorně si přečtěte také naše OBCHODNÍ PODMÍNKY.

ZMĚNA PODMÍNEK OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Použití Vašich údajů podléhá podmínkám ochrany osobních údajů, které jsou platné v době použití. Tyto podmínky ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Veškeré změny budou zveřejněny v aktualizovaných podmínkách ochrany osobních údajů s novým datem účinnosti na našich stránkách. Doporučujeme Vám pravidelnou kontrolovalu, protože návštěvou našich stránek souhlasíte s tím, že tyto změny přijimáte.

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás prosím na info@hanajanaswimwear.com máte-li jakékoli dotazy.

HANAJANA SWIMWEAR